Grootste rampenoefening ooit

Artikel uit het Algemeen Dagblad van 14-4-2008

Door  Jeroen de Vreede

DEN HAAG - Tienduizenden hulpverleners doen in november mee aan de grootste rampenoefening die ooit in Nederland is gehouden. Met een nagebootste overstroming van de zeekust, hoogwater in de rivieren en een dijkdoorbraak testen alle 443 gemeenten, twaalf provincies, 27 waterschappen, 26 politiekorpsen, 25 veiligheidsregio’s en diverse ministeries of ze zijn voorbereid op een dergelijke ramp. De oefening, die Waterproef is genoemd, duurt vijf dagen en vindt op diverse locaties in het land plaats.

Het kabinet besloot in 2006 tot het opzetten van een grote oefening toen bleek dat, ondanks overstromingservaringen in 1993 en 1995, nog steeds niet alle regio’s goed zijn voorbereid op een overstromingsramp. De oefening is bedoeld om ervaring op te doen, maar dient ook als stok achter de deur om te zorgen dat alle instanties hun voorbereiding en plannen voor een echte ramp eindelijk op orde hebben.

Van 3 tot en met 7 november oefenen hulpverleners, ambtenaren, bestuurders en militairen in het echt en via de computer op een oefening waarbij zeedijken overstromen en er sprake is van hoogwater in de rivieren, waarbij er nog net tijd is om te evacueren. Ook is er een snelle dijkdoorbraak van het IJsselmeer, waarbij evacuatie te laat komt.

,,Dit is het ideale moment om alle draaiboeken op orde te krijgen en om te leren hoe ze te gebruiken,’’ zegt Jan Goeijenbier van de Taskforce Management Overstromingen. Het TMO is door de regering ingesteld om Nederland beter voor te bereiden op de gevolgen van een overstroming.