Home arrow Links

logo

Water
Links Meer op het internet: water
  Links
  Link   Rijn online
Deze site informeert u over rivierverruimende maatregelen die zijn gepland en over projecten die al klaar zijn
  Link   RIZA
Het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) is het onderzoeks- en adviesinstituut van Rijkswaterstaat op het gebied van zoetwater in Nederland en een vooraanstaand internationaal kenniscentrum voor integraal wate
  Link   Ruimte voor de rivier
Het creŽren van meer ruimte voor het water om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen, dat is waar het om draait bij het programma Ruimte voor de Rivier
  Link   Waterforum
Forum over allerlei zaken die te maken hebben met water
  Link   Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland zorgt voor dagelijks onderhoud van dijken, sloten, singels, wegen, gemalen, stuwen en de zuivering van rioolwater
  Link   Waterland
Alles over water en wateroverlast