Home

logo

Harry Sanders is kandidaat bij waterschapsverkiezingen Afdrukken E-mail

Van 13 tot en met 25 november worden er, voor het eerst met stemrecht voor iedereen van 18 jaar en ouder, verkiezingen gehouden voor het bestuur van alle 26 waterschappen, dus ook voor het bestuur van het waterschap Rivierenland. Na overleg met het bestuur van het Hoogwaterplatform heeft de voorzitter van het Hoogwaterplatform, Harry Sanders, na een verzoek daartoe, zich bereid verklaart vanuit de regio Millingen aan de Rijn/Ubbergen kandidaat te stellen op de lijst van de Algemene Waterschapspartij.

 

 

Belangrijke overwegingen voor het Hoogwaterplatform waren: de contacten uitbreiden, meer draagvlak en steun van elders organiseren en de continuïteit waarborgen. Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol: de Algemene Waterschapspartij is , net als het Hoogwaterplatform, een onafhankelijke partij die niet gebonden is aan landelijke politieke partijen en die de bescherming van de burgers tegen hoogwater het allerbelangrijkste vindt.

Naast onafhankelijkheid en veiligheid voor de burger hanteert de Algemene Waterschapspartij als kernwaarden:

-  duurzaamheid: het garanderen van veiligheid door innovatieve en duurzame maatregelen.

-  zuivering: het op zoek gaan naar mogelijkheden om een efficiëntere zuivering van afvalwater te realiseren.

-  samenwerken: het organiseren van bijeenkomsten met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om hun belangen zo goed mogelijk in het waterschapsbestuur te behartigen en samenwerken met andere waterschappen en buurlanden om tot een toekomstgericht en veilig waterbeheer te komen.

Klik hier voor meer informatie over de Algemene Waterschapspartij.

Klik hier voor algemene informatie over de verkiezingen van het waterschapsbestuur en over de taken van het waterschap Rivierenland.

 
< Vorige   Volgende >