Home

logo

'Waterproef ': gaan we allemaal nat of niet? Afdrukken E-mail

Artikel uit De Gelderlander van 21-4-2008

'Waterproef' heet de grootste rampenoefening ooit. In november doet héél Nederland eraan mee.

Door Chris van Alem

Springtij. De duinen dreigen te bezwijken. Bij het IJsselmeer breekt een dijk, het water stroomt binnen. Evacuatie komt te laat. Rijn, Waal, en Maas zijn buiten hun oevers getreden door aanhoudende regenval. Dat is de situatie in november 2oo8. Niet echt, maar nagespeeld. Ten minste tienduizend bestuurders en hulpverleners bereiden zich voor op Waterproef, de grootste rampenoefening ooit in Nederland.

Waterproef moet duidelijk maken of bestuurders en hulpverleners opgewassen zijn tegen de gevolgen van hoge waterstanden. In 1993 en 1995 was dat absoluut niet het geval. Zelfs dertien jaar later blijken de betrokken instanties nauwelijks geprepareerd voor watersnood. Vandaar dat minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in 2oo6 vijftien miljoen euro beschikbaar stelde waarmee de Taskforce Management.

Overstromingen bestuurders moet leren hoe neuzen dezelfde kant op moeten worden gezet, en hulpverleners hoe ze de voeten van de burgers droog moeten houden. De oefening duurt van 3 tot en met 7 november.

Geen provincie, gemeente, brandweerkorps of waterschap ontsnapt aan Waterproef. Er zijn scenario's voor gemeenten die onderlopen en scenario's voor gemeenten die de evacués moeten opvangen. Iedereen heeft een taak, zegt Jan Goeijenbier van de Taskforce. Ofschoon Waterproef zich goeddeels achter gesloten deuren voltrekt - met papieren scenario's, computers en telefoons -, zullen ook brandweerwagens met sirene uitrukken, lijkwagens worden ingezet en zandzakken worden gelegd op plekken met een gesimuleerde overstroming. Waterproef test niet alleen de communicatie tussen bestuurders en hulpverleners, maar wil ook burgers bewuster maken. Goeijenbier: "Mensen zouden zich moeten afvragen of ze voor vier dagen eten in huis hebben dat niet aan bederf onderhevig is. Of ze een zaklamp of knijpkat hebben of een radiootje op batterijen waarmee men het nieuws volgt. En ook, dat met kennissen of familie afspraken worden gemaakt dat men daarnaar toe kan in het geval van een evacuatie."

 

De watersnood van 1995 heeft geleerd dat bestuur en hulpverlening grote steken lieten vallen. Goeijenbier: "Evacuatie duurde te lang, de onderlinge communicatie deugde niet en het was onduidelijk wie bestuurlijk verantwoordelijk was. Jan Terlouw, destijds commissaris der koningin in Gelderland, vond dat hij er met zijn burgemeesters prima uitkwam, totdat de minister van Binnenlandse Zaken zich ermee ging bemoeien."

De Taskforce wordt eind dit jaar opgeheven. Goeijenbier: "De dreiging van hoogwater blijft. Daarom is Waterproef ook bedoeld om bestuurders daarvan te doordringen, zodat ze niet terugvallen op de buitenboordmotor, maar hun eigen verantwoordelijkheid nemen."

Oefenen met de buren

Doetinchem - Hoogwater houdt niet op bij de grens. In dat kader oefenen Gelderse en Duitse bestuurders en hulpverleners uit Noordrijn-Westfalen vorige en deze week op rampenbestrijding bij hoogwater in de Rijn en de Waal. "Bij hoog water in 1995 belden de Duitsers naar Düsseldorf, in plaats van naar Doetinchem", zegt Jan Lourens van het waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. De Duitsers lieten toen na, Doetinchem in te seinen. "Inmiddels beschikken we over een systeem waarin diverse scenario's staan beschreven die zich voordoen bij verschillende waterstanden. Als er nu een dijk doorbreekt in Duitsland, horen wij dat meteen."

 
< Vorige   Volgende >