Home arrow Hoogwaterplatform arrow Disclaimer

logo

Disclaimer Afdrukken E-mail

De website "Hoogwaterplatform.nl" dient geen commercieel belang maar heeft als doel:

  1. belangstellenden te informeren over de ontwikkelingen van de binnendijkse of buitendijkse waterstaatkundige maatregelen in het werkgebied van de vereniging of de omgeving daarvan en de organisatorische maatregelen die in het kader van een Rampenbeheersingsstrategie met betrekking tot de hoogwaterproblematiek genomen zouden kunnen worden.

  2. belangstellenden te informeren over de (voorgenomen) waterstaatkundige maatregelen zoals die van de beleidslijn “Ruimte voor de Rivier” en van maatregelen die betrekking hebben op het gebied van de Niederrhein (BRD).

  3. alle informatie over deze plannen bij elkaar te brengen en zo de toegankelijkheid van deze informatie te bevorderen.

De banners van commerciële partijen die zich op deze website bevinden, zijn geselecteerd vanuit de doelstelling om de website te ontwikkelen tot Internet-portaal ten behoeve van een zo volledig mogelijke informatievoorziening voor bewoners van de Ooijpolder en De Duffelt en andere belangstellenden. De geldstroom die hiermee gemoeid is, is vastgesteld vanuit het principe van kostendekking.
 
De redactie van deze website heeft bij al het gepubliceerde materiaal van derden een bronvermelding geplaatst. In het geval dat de eigenaar van de tekst of afbeelding toch bezwaar heeft tegen publicatie van dit materiaal op deze website dan zal de redacteur dit materiaal zo spoedig mogelijk verwijderen. Een bezwaar kan worden ingediend middels een E-mail-bericht naar: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken