Home arrow Hoogwaterplatform

logo

Hoogwaterplatform Afdrukken E-mail

Ganzen in de nevel 

Wie zijn wij? 

Het Hoogwaterplatform is een vereniging, gevestigd in de gemeente Ubbergen.

Bestuur:

 • Harry Sanders (voorzitter)
 • Gerard van Leeuwen (secretaris)
 • Rudy Broekman (penningmeester)
 • Jan Smit
 • mevr. C. van Berkestijn
 • Fried Frederix

 • Contactpersoon:
  Gerard van Leeuwen
  Ooijsebandijk 10
  6576 JD Ooij (gem. Ubbergen)
  tel. 024-3238264
  e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


Wat willen wij?
De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners in de Ooypolder, Beek-Ubbergen en Duffelt (Nederlandse deel), die door de eventuele aanwijzing van hun woongebied tot overloopbekken van de Rijn/Waal worden bedreigd in hun woon/werkomstandigheden aldaar.

We trachten dit doel te bereiken door:

 • het voorkomen van eventuele ongewenste binnendijkse of buitendijkse waterstaatkundige maatregelen in het werkgebied van de vereniging of de omgeving daarvan.
 • het voorkomen en/of ongedaan maken van eventuele ongewenste organisatorische maatregelen die in het kader van een Rampenbeheersingsstrategie met betrekking tot de hoogwaterproblematiek genomen zouden kunnen worden.
 • het kritisch volgen en zonodig bestrijden van (voorgenomen) waterstaatkundige maatregelen zoals die van de beleidslijn “Ruimte voor de Rivier” en van maatregelen die betrekking hebben op het gebied van de Niederrhein (BRD)
 • het voorstellen en/of bevorderen van buitendijkse of binnendijkse maatregelen in het werkgebied van de vereniging en omgeving, zo deze gewenst zouden zijn.
 • in het algemeen waakzaam waterstaatkundige ontwikkelingen te volgen die eventueel verstorende of negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bewoners van het werkgebied van de vereniging.
  Speciaal zal samengewerkt worden met de organisatie naar Duits recht “Die Bürgerinitiative gegen die Überflutung der Düffel”.


Hoe kunt u ons helpen?

U kunt ons helpen door lid te worden van onze vereniging. Verder staan wij open voor elke financiële bijdrage door de gemeentelijke overheid, particulieren, organisaties en bedrijven.

Het bestuur kan ook een andere bijdrage dan in geld toestaan.